De psychologische hulpverlening van LOOP Coaching & Advies wordt vergoed vanuit het basispakket van de ziektekostenverzekering. In het basispakket wordt een onderscheid gemaakt tussen basis GGZ (BGGZ) en specialistische GGZ (SGGZ). LOOP Coaching & Advies biedt uitsluitend kortdurende zorg (BGGZ) in de praktijk aan.

Welke zorgverzekeraars?
LOOP Coaching & Advies heeft contracten voor de BGGZ gesloten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Dit betekent dat de door ons aangeboden kortdurende zorg volledig wordt vergoed.

 Wettelijk eigen risico
GGZ-zorg (BGGZ en SGGZ) valt onder het wettelijk eigen risico van de basisverzekering. In 2017 bedraagt uw eigen risico € 385, –. Het eigen risico geldt voor alle zorgkosten met uitzondering van huisartsenzorg.

DBC
BGGZ en SGGZ wordt gedeclareerd volgens de zogenaamde DBC-systematiek. Dit houdt in dat er pas een afrekening gedaan wordt met uw zorgverzekeraar na afloop van het gehele behandeltraject of een jaar na de startdatum als de therapie langer duurt dan een jaar. Het DBC-systeem is een vrij complex systeem. Heeft u daar vragen over, neem dan contact op met uw eigen zorgverzekeraar. Ook kunt u meer hierover lezen op de volgende website: www.dbconderhoud.nl

Voorwaarden voor vergoeding vanuit de basisverzekering
Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de hulp door uw ziektekostenverzekeraar vanuit de basisverzekering moet aan enkele voorwaarden zijn voldaan. De belangrijkste voorwaarde is dat u een verwijsbrief heeft van uw huisarts. In de verwijsbrief moet uw huisarts aangeven voor welke type zorg hij/zij u verwijst (BGGZ of SGGZ) en welke stoornis hij/zij globaal vermoedt. Ook de AGB-code van uw huisarts moet in de brief staan. Zonder geldige verwijsbrief vervalt het recht op vergoeding.

Niet vanuit de basisverzekering
Enkele stoornissen uitgesloten van recht op vergoeding vanuit de basisverzekering. Geen recht op vergoeding bestaat bij aanpassingsstoornissen (overspanning en burn-out). Bij relatieproblemen is er alleen recht op vergoeding vanuit de basisverzekering als er naast de relatieproblemen óók sprake is van individuele problematiek.

Als ik geen recht heb op vergoeding vanuit de basisverzekering, wat dan?
Als hulp waarvoor geen recht op vergoeding bestaat wordt geboden door LOOP Coaching & Advies wordt het ‘overig zorgproduct’ (OZP) in rekening gebracht. Het tarief van LOOP Coaching & Advies is € 98,– per sessie.

Kosten bij te late afmelding
Afspraken die binnen 24 uur voordat het gesprek zou plaatsvinden worden afgezegd worden naar redelijkheid en billijkheid in rekening gebracht. Wij zijn dan immers niet meer in staat een ander gesprek in te plannen en niet-nagekomen afspraken worden ook niet vergoed door de zorgverzekeraar.