Psychologische hulpverlening

Sinds 2011 werk ik als GZ-psycholoog vanuit mijn eigen praktijk in Zeewolde. GZ-psycholoog staat voor gezondheidszorgpsycholoog en is een beschermde titel en valt als zodanig onder de registratie BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Sinds 1998 ben ik als GZ-Psycholoog ingeschreven in het BIG register. Ik heb me in dit vak de afgelopen jaren verder ontwikkeld door het volgen van verschillende opleidingen en cursussen. Welke leest u in mijn CV.
Ik ben in mijn praktijk werkzaam binnen de generalistische basis GGZ. Daar behandel ik lichte en milde klachten en is de behandeling vaak tussen 4 en 11 sessies afgerond. Mensen die mijn praktijk bezoeken voelen zich vaak belemmerd door stress- stemming of angstgerelateerde klachten. Als er een intensievere behandeling nodig is wordt u doorgestuurd naar een psycholoog in de gespecialiseerde GGZ.

Werkwijze

De behandelingen bij Loop-Coaching & Advies zijn gericht op herstel daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen van herstel. Klinisch herstel is de vermindering of het verdwijnen van symptomen. Functioneel herstel is het hervatten van het sociale functioneren. Persoonlijk herstel gaat om betekenisgeving, grip krijgen op het eigen leven, doelen nastreven, identiteit en waarden oriëntatie. In de visie van Loop-Coaching & Advies is persoonlijk herstel de motor van de andere genoemde type herstel.

Ik werk het liefst vanuit verschillende (theoretische) kaders, passend bij wat zich in het hier-en-nu aandient. De meeste affiniteit en ervaring heb ik met oplossingsgericht werken en ACT (Acceptance and Commitment Therapy). In de oplossingsgerichte benadering ligt de focus op gewenst gedrag in de toekomst en hoe dit doel stap voor stap te bereiken. Onderwerpen die binnen de ACT-benadering aan de orde kunnen komen zijn: bewust gaan handelen naar je waarden en gaan accepteren wat je minder kunt beïnvloeden, zoals emoties en gedachten.
Tot slot kan EMDR in de behandeling worden ingezet. EMDR is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen/traumatische gebeurtenissen te verwerken.

Hoewel ik werk met evidence based protocollen voor de meest gangbare stoornissen bekijk ik samen met u of het protocol voor uw persoonlijke situatie relevant is. Protocollen staan zo in dienst van uw situatie in plaats van leidend te zijn.

Werk als focus

Deelnemen aan het arbeidsproces is betekenisvol voor iedereen. Wanneer je door wat voor oorzaak dan ook uitvalt, dan heeft dit veel impact. Herstel en zorgvuldige opbouw van de arbeidsbelasting wordt dan belangrijk. Een opbouwschema om stap voor stap weer te wennen aan belasting, als ook het betrekken van de leidinggevende bij het traject zijn bewezen effectieve interventies die bijdragen aan herstel. Vanuit mijn ervaring als leidinggevende, team- en organisatiecoach heb ik goed zicht op organisatieprocessen. Deze ervaring zet ik in bij het begeleiden van medewerkers die re-integreren op werk. LOOP Coaching & Advies biedt combitrajecten waar er, naast (psychologische) herstelinterventies voor de medewerker, ook samenwerking gezocht wordt met bedrijfsarts en leidinggevende. De ervaring leert dat dit bijdraagt aan duurzaam herstel en het creëren van een gezond en professioneel werkklimaat.

Zingeving als focus

Ik gebruik in gesprekken zienswijzen uit de opleiding existentiële psychotherapie die ik in 2017 volgde. Hier leerde ik in gesprek te gaan over zingevingsvragen; het gevoel dat het leven betekenis heeft en dat de dingen die je doet van waarde zijn voor jezelf en voor anderen.
Gesprekken gaan dan niet alleen over het nastreven van geluk, maar ook over (ongelukkig) zijn: ‘hoe kunnen wij leven met het feit dat wij ziek worden, oud worden, dat onze partner niet meer van ons houdt, dat onze ouders sterven; dat is ook het leven. Laten wij hopen dat de tegenslagen beperkt blijven maar leven zonder verdriet dat bestaat niet, laat dat ook onderwerp van gesprek zijn.