Klachtenregeling en geschillenregeling:

Heeft u onverhoopt een klacht over de begeleiding die u krijgt bij LOOP Coaching & Advies?

Klachten over de bejegening door mij als uw behandelaar of over de behandeling kunt u in eerste instantie het beste met mij bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met mij op te lossen, dan kunt u gebruikmaken van de LVVP. Deze kan een bemiddelaar aanwijzen om het gesprek te begeleiden. Kijkt u op de website van de LVVP voor de procedure.

Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u de klachtencommissie van de LVVP aanschrijven. Deze commissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger vanuit de cliëntenorganisaties en een lid van de LVVP. De klacht wordt dan – tegen de achtergrond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector – getoetst aan de Beroepscode voor psychologen of de Beroepscode voor psychotherapeuten. De Klachtencommissie doet slechts uitspraken en aanbevelingen, maar kan geen tuchtrechtelijke maatregelen nemen. Daarvoor dient u het tuchtcollege voor de gezondheidszorg te benaderen. Kijkt u op de website van de LVVP voor de procedure.

De adresgegevens van de klachtencommissie zijn:

Klachtencommissie LVVP

t.a.v. Mr. N. van den Burg

Postbus 13086

3507 LB Utrecht