Lijst van gecontracteerde verzekeraars:

Coöperatie VGZ
Zilveren Kruis
Menzis
CZ
Zorg & Zekerheid
De Friesland
DSW en ASR