Runningtherapie

Runningtherapie wordt in een specifieke cursusvorm door LOOP Coaching & Advies aangeboden.
Henjo de Looper is gecertificeerd runningtherapeut.
Runningtherapie is het therapeutisch inzetten van de ‘rustige duurloop’. Plezier beleven aan de inspanning waartoe je jezelf hebt uitgedaagd staat centraal. Door het lopen versterk je niet alleen je hart- en vaatstelsel en daarmee je gezondheid, maar breng je vooral ook je gedachten tot rust.
Het beweegprogramma duurt gemiddeld 12 weken, twee bijeenkomsten van ongeveer een uur per week. In de training gaan we wandelen of hardlopen met als einddoel een uur aaneengesloten te kunnen wandelen of 30 minuten kunnen hardlopen. Trainingen vinden individueel of in groepsverband plaats. Na elke training wordt een looplogboek ingevuld. De geleidelijke opbouw van het programma is van essentieel belang. Het (weer) in beweging komen heeft een positief effect op de stemming. U leert op ontspannen wijze om actief bezig te zijn. Hierdoor zullen gevoelens van spanning afnemen en het zelfvertrouwen toenemen.

Runningtherapie is vooral een complementaire behandeling, wat wil zeggen dat het als aanvulling op andere interventies kan worden gebruikt. Het is geen vervanging van medicatie (psychofarmaca) of psychosociale behandelingen (psycho-educatie en psychotherapie). Runningtherapie wordt vaak ingezet ten behoeve van mensen met depressieve klachten, angst- en paniekklachten, burn-out of andere klachten. Afhankelijk van de problematiek komt u in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar.

(groeps)training Voluit Leven

Zijn er gevoelens zoals spanning, somberheid, angst en onzekerheid die u belemmeren en uw welbevinden in de weg staan? Probeert u er alles aan te doen om van deze gevoelens af te komen? Dan kan de cursus ‘Voluit Leven’ die LOOP Coaching & Advies organiseert iets voor u zijn. Ieder mens zit regelmatig niet lekker in zijn vel: we zijn somber, we voelen ons gespannen of leeg, we voelen ons vermoeid of onzeker. Deze klachten zijn vervelend, ze belemmeren ons: ze staan ons geluk in de weg. Daarom doen we er van alles aan om deze gevoelens niet te ervaren en er vanaf te komen. In deze training leert u nieuwe manieren om met psychische klachten om te gaan. Het resultaat is dat u meer vanuit uw hart en bewuster gaat leven en uw leven bevredigender kan worden.

Doel en inhoud
In de cursus komen stapsgewijs de volgende onderwerpen aan bod:

  • waar sta ik in het leven en wat wil ik eigenlijk?
  • hoe ben ik tot nu toe met mijn klachten omgegaan?
  • wat zijn mijn waarden en welke acties kan ik ondernemen hier naar te leven?

De training Voluit leven bestaat uit een combinatie van mindfulness technieken en ACT technieken.
U leert de aandacht op het hier en nu te richten (mindfulness), beter te observeren en te accepteren wat er in u omgaat, milder te worden. U staat stil bij wat voor u belangrijk is in het leven en leert keuzes te maken op basis van die inzichten.

Supervisie

Ik heb supervisiekunde gestudeerd en recent een nascholing specifiek gericht op het superviseren van psychologen gevolgd. Ik kan je supervisie bieden in het kader van je opleiding tot GZ-psycholoog maar je kunt bij mij ook supervisie volgen zonder dat je dit gebruikt voor je registratie, bijvoorbeeld omdat je verdieping zoekt in je persoonlijke en professionele leerproces.

Werkwijze en stijl
Bij de supervisie staat het eigen (leer)proces in de relatie met de cliënt centraal.
Enerzijds bespreken we de casuïstiek aan de hand van verschillende denk- en handelwijzen en theorieën. Anderzijds staan we regelmatig stil bij therapeutische processen en complexe relaties, zowel met cliënten, cliëntsystemen als met collegae en het werken in een team.
U als supervisant wordt zich steeds meer bewust welke invloed u zelf heeft op het behandelproces en uw rol daarin als therapeut.
Ik werk met een supervisiecontract, een agenda, probeer met jou tot goed meetbare doelen te komen, we maken afspraken over de implementatie en toetsing van die doelen en het accent zal liggen op doen en oefenen. Tijdens de supervisie maken we zoveel mogelijk gebruik van beeldopnames, rollenspellen en ander materiaal zoals verslagen, registraties en testuitslagen.
Mijn stijl binnen supervisie is directief en persoonlijk. De benadering is gericht op samenwerking en competenties. Veiligheid in de supervisie vind ik een belangrijk thema.