Teamcoaching

Mijn insteek is het bevorderen van professioneel werkgedrag van teams door het creëren van eigenaarschap in het team zelf. Eigenaarschap kan genomen worden op resultaat, inhoud, procedure en het samenwerkingsproces dat daarvoor nodig is. Op deze wijze kunnen werkprocessen geoptimaliseerd worden. Hoe gaan mensen met elkaar om? Wat zijn de ongeschreven regels? Welke waarden leven er? Wat zijn de drijfveren? Hoe verloopt de onderlinge samenwerking en communicatie? Het herkennen en erkennen van de passie en bijbehorende vaardigheden van de professional is daarbij voor mij essentieel. Door deze werkwijze ontstaat de verbinding tussen de eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling met de teamontwikkeling. Passend bij de vraag wordt in samenspraak met u bepaald wat de route wordt. Een traject is voor mij geslaagd als mensen met plezier en enthousiasme samen werken aan de missie van de organisatie

Organisatie Coaching

Het doel van een organisatiecoachingstraject kan zijn dat de organisatie beter in staat is om de talenten in de organisatie te benutten, meer synergie te genereren in de teams wat ten goede komt aan betere resultaten op allerlei gebied. Een gemeenschappelijke, gedeelde focus is daarbij van belang. Wie is eigenaar van de vraag? Past dat binnen de manier waarop de organisatie is ingericht en opgetuigd? Wordt daarmee het gewenste resultaat behaald, en de ambities verwezenlijkt?
Mijn inzet is er op gericht om de organisatie weer authentiek én veerkrachtig te laten zijn. Mijn rol kan divers zijn, maar is meestal een combinatie van ‘bewustmaker’ (zichtbaar maken van patronen), ‘verbinder’ (er een logisch en consequent geheel van maken) of ‘docent’ (van concepten en theorieën) om de uitkomsten daarvan vervolgens met de deelnemers van een bijeenkomst samen weer in balans te brengen.

Manier van werken

Mijn manier van werken kan divers zijn: o.a. workshops of trainingen, onderzoek, analyse, begeleiden van multidisciplinaire groepen, individuele coaching, dialoog, conferenties, teamcoaching, individuele gesprekken met een manager of leiding geven aan een projectgroep die zorg draagt voor invoering van de verandering binnen de organisatie. Welke interventie ook gekozen wordt, de focus is en blijft breed en diep gericht op de veranderingsprocessen in- en van de organisatie en de mensen die daarin werken.

  • Mee-denkend
  • Mee-voelend
  • Mee-lopend